Z ogromnym żalem informujemy, że 2 grudnia 2017 r. zmarł dr hab. Andrzej Ciuk, prof. UO, Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2012-2016 oraz Dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej UO w latach 1993-2012. Rodzinie wyrazy najszczerszego współczucia składają Dziekan oraz pracownicy Wydziału Filologicznego UO. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 8 grudnia 2017 r. o godz. 11 wystawieniem urny w nowej kaplicy na cmentarzu w Półwsi w Opolu. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz. 12:00

Prof. Andrzej Ciuk (1949 – 2017) swoją długoletnią karierę zawodową związał praktycznie w całości z opolską anglistyką.

Po magisterium uzyskanym w 1974 roku w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczął pracę jako lektor języka angielskiego w Studium Języków Obcych ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Kiedy w październiku 1978 roku powstał Zakład Filologii Angielskiej prof. Ciuk rozpoczął w nim pracę w charakterze asystenta. Był drugim (po zmarłej w listopadzie bieżącego roku dr Annie Monkiewicz) pracownikiem (już wtedy) Instytutu Filologii Angielskiej, który uzyskał stopień naukowy doktora za rozprawę poświęconą Królowi Arturowi i rycerzom Okrągłego Stołu w poezji wiktoriańskiej. Obrona doktoratu odbyła się w roku 1984 w Uniwersytecie Łódzkim. Po śmierci prof. Mariana Adamusa w 1993 roku, dr Andrzej Ciuk objął stanowisko dyrektora Instytutu. Był to chyba najtrudniejszy moment w historii opolskiej anglistyki. Na szczęście już w następnym roku dr Ciuk habilitował się na UAM w Poznaniu, a podstawą do jego usamodzielnienia się była monografia poświęcona poezji gregoriańskiej. Stanowisko profesora nadzwyczajnego  Uniwersytetu Opolskiego Andrzej Ciuk otrzymał w roku 1996, a dyrektorem Instytutu Filologii Angielskiej pozostał aż do 2012 roku.

Pod Jego przewodnictwem Instytut rozwijał się bardzo dynamicznie, pozyskując do współpracy naukowców cieszących się międzynarodowym autorytetem, takich jak językoznawca prof. Gerhard Nickel z Uniwersytetu w Stutgarcie i jeden z czołowych konradologów prof. Zdzisław Najder. Przede wszystkim jednak prof. Ciuk dbał o rozwój miejscowej kadry, umożliwiając jej publikacje artykułów naukowych w redagowanych przez siebie od 1995 roku „Zeszytach Naukowych Filologii Angielskiej”, do których pozyskiwał uznanych recenzentów z wiodących ośrodków akademickich w kraju. Oprócz tego redagował tom poświęcony twórczości Josepha Conrada, którego współautorami był międzynarodowy zespół badaczy oraz dwutomową pracę wydaną w Anglii pt. „Przestrzeń w wymiarze kulturowo-literackim i językowym”. W czasie kadencji prof. Andrzeja Ciuka na stanowisku dyrektora Instytutu doktoryzowało się 15 pracowników, a 8 uzyskało habilitacje anglistyczne. W tym samym okresie pracownicy IFA opublikowali łącznie 33 monografie naukowe z dziedziny literaturoznawstwa anglojęzycznego, kulturoznawstwa, językoznawstwa stosowanego i teoretycznego.

Od 2012 do 2016 roku prof. Ciuk piastował odpowiedzialne stanowisko Dziekana Wydziału Filologicznego UO.

Prof. Andrzej Ciuk był życzliwym przełożonym i dobrym kolegą. Zawsze znajdował czas by doradzić lub pomóc w potrzebie. Był powszechnie lubiany – także przez studentów.