Z żalem zawiadamiamy o śmierci naszego emerytowanego lektora, wykładowcy i byłego kierownika Studium Języków Obcychmgr Edwarda Stacha. Odszedł 31 grudnia 2022 r., przeżywszy 72 lata.

Jako oddany i aktywny germanista w 1982 r. dołączył do grona pedagogów Studium Języków Obcych ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Ceniony przez studentów wychował wiele pokoleń miłośników języka i kultury niemieckiej. Oprócz pracy w Uniwersytecie Opolskim był również tłumaczem przysięgłym i prowadził zajęcia z języka niemieckiego w Politechnice Wrocławskiej oraz Politechnice Opolskiej, w szkołach podstawowych Opolszczyzny, Liceum nr I w Opolu, a także Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.

Lubiany przez studentów, szanowany przez kolegów. Nauczyciel z powołania, swoją działalność dydaktyczną traktował jako pasję. Wycofał się z czynnego życia akademickiego w 2000 r.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 5 stycznia 2023 r. o godzinie 13.30 w starej kaplicy Cmentarza Komunalnego w Opolu Półwsi.