Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów. Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw. Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

Lp. Przedmiot Egzamin maturalny Waga
Część % pkt
1. język polski pisemna poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
2. język obcy pisemna poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

 

Edytorstwo

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów. Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw. Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

Lp. Przedmiot Egzamin maturalny Waga
Część % pkt
1. język polski pisemna poziom podstawowy 0,575
poziom rozszerzony 0,70
2. przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,225
poziom rozszerzony 0,30

*Przedmiot do wyboru: j. obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna.

 

English in Public Communication

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów. Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw. Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

Lp. Przedmiot Egzamin maturalny Waga
Część % pkt
1. język angielski pisemna poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
2. przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego

 

English Philology

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów. Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw. Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

Lp. Przedmiot Egzamin maturalny Waga
Część % pkt
1. język angielski Pisemna poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
2. przedmiot do wyboru* Pisemna poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego

 

Filologia polska

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów. Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw. Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

Lp. Przedmiot Egzamin maturalny Waga
Część % pkt
1. język polski Pisemna poziom podstawowy 0,575
poziom rozszerzony 0,70
2. przedmiot do wyboru* Pisemna poziom podstawowy 0,225
poziom rozszerzony 0,30

*Przedmiot do wyboru: j. obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna.

 

Filologia romańska od podstaw

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw. Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

Lp. Przedmiot Egzamin maturalny Waga
Część % pkt
1. język polski pisemna poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
2. język obcy pisemna poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

 

Game studies

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw. Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

Lp. Przedmiot Egzamin maturalny Waga
Część % pkt
1. język polski pisemna poziom podstawowy 0,575
poziom rozszerzony 0,70
2. przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,225
poziom rozszerzony 0,30

*Przedmiot do wyboru: j. obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna.

 

Germanistik

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów. Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw. Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

Lp. Przedmiot Egzamin maturalny Waga
Część % pkt
1. język polski Pisemna poziom podstawowy 0,225
poziom rozszerzony 0,30
2. język niemiecki Pisemna poziom podstawowy 0,525
poziom rozszerzony 0,70

 

Język angielski w turystyce

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów. Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw. Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

Lp. Przedmiot Egzamin maturalny Waga
Część % pkt
1. język angielski Pisemna poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
2. przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego

 

Język biznesu

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów. Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw. Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

Lp. Przedmiot Egzamin maturalny Waga
Część % pkt
1. język polski pisemna poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
2. język obcy pisemna poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

 

Język polski od podstaw z językiem niemieckim

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów. Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw.

Lp. Przedmiot

 

Waga
1. język ojczysty kandydata 0,50
2. język obcy kandydata 0,50

 

Lingwistyka stosowana

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów. Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw. Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

Lp. Przedmiot Egzamin maturalny Waga
Część % pkt
1. język polski pisemna poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
2. język angielski pisemna poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

 

Logopedia z językiem polskim jako obcym

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów. Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw. Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

Lp. Przedmiot Egzamin maturalny Waga
Część % pkt
1. język polski pisemna poziom podstawowy 0,575
poziom rozszerzony 0,70
2. przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,225
poziom rozszerzony 0,30

*Przedmiot do wyboru: j. obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna.

 

<< powrót do strony Kandydat