w sprawie uchylenia zarządzenia 115/2021 w sprawie zasad prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku 2021/2022.

czytaj więcej…