z dnia 19 maja 2020 r tj. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

ZARZĄDZENIE nr 52/2020