ZARZĄDZENIE nr 115/2021

Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 3 września 2021 r. 

 w sprawie zasad prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 

Czytaj więcej…