„Mózg – Język – Zachowanie. Ujęcie Interdyscyplinarne”

Kielce, 21 – 22 października 2017 roku

Rok 2017 jest szczególny dla Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, albowiem przypadają nań ważne jubileusze. Po pierwsze, już sam Kongres jest jubileuszowy, bo dwudziesty; po drugie, w bieżącym roku mija dwadzieścia pięć lat od utworzenia Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego; po trzecie, piętnaście lat temu ukazał się pierwszy tom „Acta Neuropsychologica” – oficjalnego czasopisma Towarzystwa; po czwarte i najważniejsze, w tym roku jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej i zawodowej obchodzi Prof. zw. dr hab. Maria M. Pąchalska, założyciel i od dwudziestu pięciu lat Prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, założyciel i od piętnastu lat Redaktor Naczelny „Acta Neuropsychologica”, znana w kraju i na świecie uczona w dziedzinie neuronauk, wrażliwa humanistka, nauczyciel akademicki. Wyrażając swój szacunek i uznanie, ten Kongres pragniemy zadedykować właśnie Pani Profesor. ​W imieniu Organizatorów oraz swoim pragnę Państwa serdecznie zaprosić do uczestnictwa w Kongresie. ​Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 lipca 2017 r. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Kongresu:  http://kongresptn.pl/