Zapraszamy 11 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 do Muzeum UO na wykład prof. dra hab. Wiesława Rzońcy, wybitnego znawcy twórczości Norwida. Prof. Rzońca to autor naukowych monografii: Witkacy-Norwid. Projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej, Warszawa 1998; Norwid a romantyzm polski, Warszawa 2005; Premodernizm Norwida – na tle symbolizmu literackiego drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2014. Wiesław Rzońca był jednym z pierwszych polskich historyków literatury, którzy w latach 90. XX w. stosowali w badaniach narzędzia postmodernistycznego dekonstrukcjonizmu.

Wykład wpisuje się w serię wykładów mistrzowskich dla doktorantów Wydziału Filologicznego.