Katedra Języka Polskiego Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zaprasza  do udziału w kolejnej konferencji z cyklu międzynarodowych spotkań stylistycznych, która będzie miała  miejsce w Opolu w dniach 20-21 września 2018 r.

Dla tegorocznej debaty zaproponowaliśmy hasło Styl i pamięć, chcemy bowiem włączyć się w nurt badań nad  pamięcią, która okazuje się fenomenem złożonym i wielowymiarowym, a przez to interesującym poznawczo i ważnym społecznie.  Pamięć znajduje swój zapis w języku, w stylu, w tekstach i dyskursach, będących zarazem środkiem konstruowania pamięci.

Rozpoczęcie obrad: czwartek 20 września godz. 9.00 w Auli Błękitnej, pl. Kopernika 11.

Pamięć i styl – program konferencji