W dniu 15.11.2018 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, odbędzie się konferencja naukowa, pt.: “Eskapista, singiel, indywidualista – kulturowe aspekty samotności”.

Samotność  stanowi pojęcie, które z pewnością nie jest człowiekowi obce. Można doświadczyć jej bezpośrednio, zetknąć się z jej obrazami w najbliższym otoczeniu bądź zgłębić odsłony tej kategorii w różnych tekstach kultury.

Samotność jest bowiem terminem niebywale pojemnym pod względem semantycznym oraz niejednorodnym w wymiarze językowym. Ów znaczeniowy tygiel tworzą m.in. zjawiska i postawy: singla, indywidualizmu czy eskapizmu.

Możliwość wieloaspektowego badania samotności podkreśla uniwersalność tej kategorii. Pomimo świadomości obecności tego stanu u ludzi żyjących w minionych wiekach, trudno wyzbyć się wrażenia, iż to realia nowoczesności stały się asumptem do mówienia o nim, jako zjawisku powszechnym. Baumanowski włóczęga – poszukujący swego miejsca w świecie, skupiony na sobie a jednocześnie ,,pusty wewnętrznie” narcyz – nie potrafiący sprostać wymaganiom epoki – przywołany przez Anthonego Giddensa, czy separujący człowieka od rzeczywistości ,,ekran” – opisany przez Lva Manovicha – stanowią jedynie przykłady naukowych interpretacji współczesnych zjawisk oraz wytworów, w których odbija się samotność.