Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na międzynarodową konferencję: “Redefining Australia and New Zealand: Historical Heritage and Contemporary Perspectives
in Language, Culture and Literature”, która odbędzie się w dniach 24 – 25 listopada 2017.

Konferencja umożliwia spotkanie naukowców ze wszystkich dyscyplin (antropologia, kulturoznawstwo, historia, prawo, lingwistyka, literaturoznawstwo, politologia, socjologia), a także pisarzy i artystów z regionu Australazji aby podzielić się pracą nad nowymi perspektywami badawczymi w ramach badań nad Australią i Nową Zelandią.

Do pobrania program: Program – Redefining Australia and New Zealand

Szczegóły na temat konferencji oraz program znajdują się na stronie: https://redefiningconferen.wixsite.com/redefiningconference

Zdjęcia z konferencji: