Zapraszamy na wykład prof. Grażyny Borkowskiej 5.10.2017 o godz. 14.00 do Sali Senatu, Collegium Maius UO.

Grażyna Borkowska – profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, zajmująca się przede wszystkim historią literatury od XIX do dziś, teorią literatury, w tym szczególnie krytyką feministyczną. Autorka znanych naukowych monografii: Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej Warszawa 1996; , Dialog powieściowy i jego konteksty (na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej), Wrocław 1988; Pozytywiści i inni, Warszawa 1996; Maria Dąbrowska i Stanisław Stempowski, Kraków 1999; Nierozważna i nieromantyczna. O Halinie Poświatowskiej, Kraków 2001.

Wykład odbędzie się w ramach inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Studiach Doktoranckich Wydziału Filologicznego.