Szanowni Państwo, studenci Uniwersytetu Opolskiego, zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, dotyczącym oceny realizacji zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich za semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021.

Badanie ankietowe dotyczy każdego nauczyciela akademickiego, oddzielnie dla każdego prowadzonego przedmiotu, a także pracowników wybranych jednostek administracyjnych naszej uczelni.

Prosimy o wypełnienie dwóch kwestionariuszy ankiet:

Ankieta I. –  dotyczy oceny zajęć prowadzonych przez nauczyciela akademickiego, oddzielnie dla każdego przedmiotu;

Ankieta II. – dotyczy oceny pracowników wybranych jednostek administracyjnych uczelni.

By rozpocząć badanie, należy po zalogowaniu na konto USOSweb, wybrać opcję Mój USOS lub z bocznego menu: Ankiety otworzyć ankietę, klikając w nazwę przedmiotu.

Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy, co oznacza, że po zapisaniu wypełnionej ankiety w bazie danych nie zostaje zachowana żadna informacja, dzięki której możliwe byłoby powiązanie udzielonych odpowiedzi z osobą wypełniającą kwestionariusz ankiety. Zapisane zostają tylko oceny wystawione danemu wykładowcy/pracownikowi jednostki administracyjnej i fakt wypełnienia przez studenta danego kwestionariusza (dlatego raz wypełnionej ankiety nie można ponownie otworzyć).

Wypełniony kwestionariusz przesyłany jest automatycznie, jako informacja poufna, do pracownika odpowiedzialnego za ankietyzację w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich Uniwersytetu Opolskiego.

Termin realizacji badań: od 1 do 15 marca 2021 r.

Prosimy o potraktowanie badania ankietowego jako istotnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by mogli Państwo brać udział w zajęciach realizowanych na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym, w pozytywnej atmosferze i z satysfakcjonującymi efektami.

Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich