Soziolinguistik trifft Korpuslinguistik. Deutsch-polnische und deutsch-tschechische Zweisprachigkeit. Redakcja naukowa: Björn Hansen, Anna Zielińska. Universitätsverlag Winter GmbH.  doi: https://doi.org/10.33675/2019-82538591

Autorzy i autorki: Aneta BučkováCarolin CentnerBjörn HansenBarbara JańczakAnna Jorroch, Iga Kościołek, Felicja KsiężykMarek NekulaIrena Prawdzic, Michał Woźniak, Anna Zielińska

Międzynarodowy zespół slawistów i germanistów przedstawia problemy i wyzwania naukowe związane z tworzeniem korpusu mówionego dwujęzyczności polsko-niemieckiej LangGener oraz subkorpusu bilingwizmu czesko – niemieckiego: od tworzenia koncepcji i sporów naukowych, opracowania metod prowadzenia badań terenowych i pozyskiwania wywiadów socjolingwistycznych po szczegółowe rozwiązania techniczne. Głównym celem monografii jest pokazanie napięć i trudności w łączeniu problematyki socjolingwistycznej i lingwistyki korpusowej. Tom stanowi kompendium wiedzy o tworzeniu ukierunkowanego socjolingwistycznie korpusu językowego. Zespół ma nadzieję, że monografia spotka się z zainteresowaniem i zainspiruje językoznawców do tworzenia korpusów socjolingwistycznych. Monografia w języku niemieckim jest efektem projektu „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, nr projektu 2016/23/G/HS2/04369, afiliowanego w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz ze środków Niemieckiej Wspólnoty Badawczej (Deutsche Forschungsgemeinschaft), nr projektu HA 2659/9-1, afiliowanego w Uniwersytecie w Ratyzbonie (Universitӓt Regensburg). Finansowanie zostało przyznane w ramach konkursu  BEETHOVEN 2.  Wniosek projektowy złożyli Björn Hansen i Marek Nekula (Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Ratyzbonie) wraz z Anną Zielińską (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa).

Monografia jest dostępna:

https://www.winter-verlag.de/de/programm/open_access/

Korpus Langgener jest dostępny:

https://langgener.ijp.pan.pl