10 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste podsumowanie I edycji Akademii Młodego Poligloty. Po ostatnich zajęciach z języka niemieckiego była chwila na tradycyjny rzut biretem, a następnie pierwsi w historii absolwenci AMP mieli możliwość zobaczyć Salę Senatu, która wywarła wielkie wrażenie nie tylko na najmłodszych studentach, ale także na obecnych rodzicach. Tam każdy z rąk Pani Dziekan Wydziału Filologicznego Joanny Czaplińskiej otrzymał dyplom ukończenia AMP oraz małą niespodziankę, która będzie przypominać o uczestnictwie w projekcie. Pilny młody poliglota spędził w murach Wydziału Filologicznego co najmniej: 43 200 sekund = 720 minut = 12 godzin, wziął udział w cyklu ośmiu zajęć poświęconych językom, które są wykładane na Wydziale Filologicznym (w kolejności chronologicznej: francuski, hiszpański, angielski, czeski, serbski, chiński, rosyjski, niemiecki). Zajęcia w ramach AMP prowadziło 16 wykładowców, a pomagało ponad 20 wolontariuszy. Biuro AMP przybiło ok. 600 pieczątek.

Akademia Młodego Poligloty powstała w roku akademickim 2016/2017 z inicjatywy dr hab. Joanny Czaplińskiej, prof. UO – Dziekan Wydziału Filologicznego. Koordynatorem przedsięwzięcia była dr Aleksandra Pająk, administracja strony www.polilgota.wfil.uni.opole.pl – dr Marta Malanowska-Statkiewicz (obie z Instytutu Slawistyki UO).

Więcej na:

https://www.facebook.com/AMPWFIL/

www.polilgota.wfil.uni.opole.pl

Zdjęcia na stronie:

https://dysk.uni.opole.pl