W związku z Zarządzeniem Rektora nr 142/2020, większość zajęć prowadzonych na Wydziale Filologicznym będzie odbywała się w formie zdalnej. Obecnie trwają prace nad określeniem, które zajęcia będą nadal prowadzone w kontakcie bezpośrednim. W niedzielę na tablicy ogłoszeń ukażą się szczegółowe informacje dla poszczególnych kierunków; bardzo proszę o ponowne zapoznanie się z planami zajęć, gdyż może dojść do zmian w związku z przechodzeniem w tryb zdalny

https://uni.opole.pl/page/3777/koronawirus-polska-w-czerwonej-strefie-przechodzimy-na-nauke-zdalna

With regard to the Regulation of the Rector no. 142/2020, most classes at the Faculty of Philology will run online. Currently we are in the process of deciding which classes stay in face-to-face contact and reorganizing weekly schedules where needed. Detailed information specific for each study programme will be publicised on Sunday.

https://uni.opole.pl/en/page/3778/coronavirus-poland-in-red-zone-university-in-remote-mode