Wybitny uczony związany z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego wspierał swą wiedzą i doświadczeniem dydaktycznym także Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego.

Bliskim śp. Pana Profesora składamy najgłębsze wyrazy współczucia

Opolscy Germaniści