25 marca br. w Auli Błękitnej UO odbył się etap pisemny XXII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Opolu, Katedrę Języka Polskiego UO oraz Koło Naukowe Onomastów UO. 12 kwietnia miał miejsce etap ustny.

Ze względu na pandemię w murach uniwersyteckich powitaliśmy zaledwie czternastu uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ich zaangażowanie zasługuje na uznanie, pokazali bowiem, że młodzież wciąż dba o kulturę i tradycje naszego ojczystego języka.

Uczestnicy pisali dyktando, w którym czyhało na nich wiele językowych pułapek, np. nazwy roślin polnych takich jak drżączka średnia, rzeżucha łąkowa czy krwiściąg lekarski. Zmierzyli się również z zadaniami sprawdzającymi ich wiedzę z zakresu np. deklinacji polskich nazwisk.

Do etapu oratorskiego, który odbył się 12 kwietnia br., zakwalifikowało się trzech uczniów szkół podstawowych oraz czterech uczniów szkół ponadpodstawowych.

Etap oratorski konkursu składał się tradycyjnie z uroczystego otwarcia wydarzenia przez opolskiego kuratora oświaty Michała Sieka, wykładu, przemówień uczestników oraz obrad komisji. Wydarzenie poprowadziła Joanna Wnuk,  dyrektor WydziałuRozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty, a wykład na temat deminutywów w języku polskim wygłosiła dr hab. Anna Tabisz, prof. UO, kierownik Katedry Języka UO.

Uczestnicy, organizatorzy i widzowie spotkali się na platformie MS Teams.

W skład komisji wchodzili: Joanna Wnuk, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, Halina Nowacka, st. wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, kierownik Katedry Języka Polskiego UO dr hab. Anna Tabisz, prof. UO, dr hab. Danuta Lech-Kirstein, prof. UO, dr Krzysztof Lisiecki oraz przewodnicząca Koła Naukowego Onomastów UO Patrycja Biniek.

Uczniowie w swoich wystąpieniach mówili o „byciu po prostu człowiekiem”, o przyjemnościach płynących z czytania książek i rzetelności faktów przekazywanych przez media.

Wyniki zostaną ogłoszone niebawem.