W sobotę, 21 października w Hotelu Kongresowym w Kielcach rozpoczął się dwudniowy,XX Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (PTNeur.), zatytułowany “Mózg – Język – Zachowanie. Ujęcie interdyscyplinarne”, którego Uniwersytet Opolski był  współorganizatorem.W celu stworzenia platformy porozumienia między badaczami zajmującymi się fenomenem działania ludzkiego mózgu na kongres neuropsychologów i zorganizowanej z tej okazji międzynarodowej konferencji zostali zaproszeni również reprezentanci innych neuronauk, w tym neurolingwistów, neurobiologów i silnie reprezentowanego w Kielcach środowiska neurologopedów. Zaproszono też lekarzy neurologów, psychiatrów i neurochirurgów. Organizatorzy kongresu uznali bowiem, że w ostatniej dekadzie badania nad mózgiem i jego dysfunkcjami z interdyscyplinarnych coraz częściej stają się – trans dyscyplinarne, co wymusza wymianę doświadczeń w szerszym kręgu zainteresowanych ową problematyką.

W czasie dwóch dni konferencji kilkudziesięciu naukowców przedstawiło wyniki badań i swoje naukowe refleksje w tak interesujących kwestiach jak: mikrogenetyczna teoria formowania się objawu J. Brawna i jej wykorzystanie w badaniach nad zaburzeniami zachowania językowego, rozwój badań nad afazją, mikrogenetyczne ujęcie jąkania, zachowania agresywne u młodzieży z ADHD, korzenie dysleksji, terapia pozostających w śpiączce, niezdolność do mówienia po udarach, rodzinne obciążenia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, przyczyny demencji i wiele innych. Swoje referaty wygłosili m.in. Prof. Maria Pąchalska – przewodnicząca PTNeur., Prof. E. Łojek z UW, Prof. Anna Grabowska z Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS, Prof. Juri D. Kropotov, PhD, z Rosyjskiej Akademii Nauk w SanktPeterburgu, Prof. Bożydar Kaczmarek, Prof. Waldemar Tłokiński, czy Prof. Stanisław Grabias – niezwykle ważne postaci w obszarze nauk humanistycznych.

Bohaterką jubileuszowego, bo XX kongresu PTNeur.,poświęconego najnowszym osiągnięciom neuropsychologii,tradycyjnie pojmowanej jako nauka zajmująca się badaniem związku między układem nerwowym a zachowaniem i funkcjonowaniem człowieka(współcześnie już znacznie szerzej) była Profesor Maria Pąchalska, założycielka Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego i czasopisma naukowego o zasięgu międzynarodowym „Acta Neuropsychologica”, która obchodziła swoje 40-lecie pracy naukowej.

Z rąk przewodniczącej PTNeur., Profesor Pąchalskiej, nagrodę Copernicus Prize 2017, za zaangażowanie w rozwój neuronauk odebrała związana z Uniwersytetem Opolskim od prawie 35 lat dr hab. Grażyna Jastrzębowska (na zdjęciu), która jest również redaktorem naukowym najnowszej książki„Neuropsychologia, neurologopedia i neurolingwistyka”,wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Na kongresie G. Jastrzębowska miała też zaszczyt odebrać nagrodę Copernicus Prize, przyznaną przez kapitułę PTNeurw 2016 roku Panu Profesorowi Stanisławowi Gajdzie, współtwórcy UO i długoletniemu Dyrektorowi Instytutu Filologii Polskiej.

Relacja medialna: 

– https://kielce.tvp.pl/34495533/kongres-towarzystwa-neuropsychologicznego

– http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/zdrowie-i-uroda/kielce/a/swiatowa-konferencja-neuropsychologiczna-w-kielcach-wspominali-pawla-polrole-wideo-zdjecia,12602992/