Prof. dr hab. Mirosław Lenart został przewodniczącym Zespołu do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu w Padwie.

Serdecznie gratulujemy!

Zarządzenie MNiSW