W ramach działalności FORTHEM powstają różne projekty, w toku których wiedza naukowa jest popularyzowana lub przekształcana na działania mające wpływ na społeczeństwo. Przykładem takiego międzynarodowego projektu jest “Body Positivity – Against Body Shaming”, w ramach którego naukowcy i studenci z Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu w Walencji, oraz współpracujące z nimi szkoły i fundacje, wspólnie opracowali materiały informacyjne i promocyjne na temat ciałopozytywności. Dzięki sojuszowi FORTHEM, wyniki projektu rozpowszechnione zostaną w regionach partnerskich.

Materiały w formie plakatów, infografik, prezentacji i wideo w różnych wersjach językowych powstały w semestrze letnim 2021/2022. Zostały one przekazane pedagogom szkolnym oraz zaprezentowane na kampusach. W UO przykłady plakatów i kompozycji można obejrzeć na ekspozycji na drugim piętrze Collegium Maius od maja do października 2022.

Projekty zostały dofinansowane z funduszu Erasmus+, w ramach misji FORTHEM Outreach. Działania były koordynowane w UO przez dr hab. Katarzynę Molek-Kozakowską, prof UO (Instytut Językoznawstwa), przy udziale dra Mateusza Szuberta (Katedra Nauk o Kulturze i Religii), mgra Jędrzeja Olejniczaka (Katedra Języka Angielskiego) i magistrantki Michaliny Barczyk (MLA).