W ramach programu Erasmus+ w dniach 20-24 marca 2018 gościła na naszej uczelni prof. Susan Yelich Biniecki z College of Education (Kansas State University, USA). Podczas wizyty amerykańska wykładowczyni przeprowadziła serię wykładów i warsztatów dla naszego środowiska akademickiego. Zajęcia, dotyczące kwestii międzykulturowych i mikroagresji, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem gromadząc wielu uczestników i wywołując dyskusje zarówno w czasie trwania jak i po ich zakończeniu.  Szczególny charakter miały przeprowadzone przez prof. Biniecki warsztaty dla międzynarodowej grupy studentów, w trakcie których osoby uczestniczące nie tylko poznawały, ale aktywnie doświadczały kwestii związanych z kapitałem kulturowym i społecznym. Wizyta po raz kolejny udowodniła jak ważna i inspirująca jest międzynarodowa wymiana akademicka –  mamy nadzieję na kolejne spotkania w przyszłości!