Na wykład zapraszają: Rektor UO prof. Marek Masnyk i Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Spotkanie odbędzie się w Auli Błękitnej w Collegium Maius 14 lutego 2018 r. o godz. 13.30.

Temat spotkania: Polish – American Shared History, 100 anniversary of Poland Independence. Wykład  w języku angielskim wygłosi prof. John Radzilowski, University of Alaska. Zaprezentowany także zostanie film  „ From Poland with Love” autorstwa Domu Spotkań z Historią. W spotkaniu weźmie również udział  Dan Hastings –  Cultural Affairs Officer ( czyli tzw.  Attache Kulturalny z Ambasady ).

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.