Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Europejskiego Forum Kultury i Sztuki. Tym razem Instytut Nauk o Literaturze będzie gościć prof. Dirka Uffelmanna, który wygłosi wykład pt. “Herbert i jego antyk postkolonialny”.

Prof. Dirk Uffelmann jest literaturoznawcą i slawistą, a od 2021 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Slawistyki na Uniwersytecie w Giessen.
Wykład odbędzie się 14 marca 2023 r. o godz. 11.00 w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

Wydarzenie odbywa się w ramach XX Opolskiego Festiwalu Nauki.