W dniach 18-20 października odbyła się w Bratysławie już 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Slovko 2023, zorganizowana przez wchodzący w skład Słowackiej Akademii Nauk Instytut Językoznawstwa im. Ľ. Štúra.

Tematem przewodnim konferencji było językoznawstwo korpusowe i przetwarzanie języka naturalnego (NLP). Na zaproszenie organizatorów wykład plenarny pt. From Solitary Corpus Analysis to Collective Insights: a Glimpse into Translation and Lexicography  wygłosił prof. dr hab. Łukasz Grabowski z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.

Wystąpienie było okazją do zaprezentowania najnowszych wyników prowadzonych badań, a także do refleksji nad warsztatem badawczym językoznawcy korpusowego w trzeciej dekadzie XXI wieku.