Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego z Katedrą Nauk Socjologicznych UO oraz Katedrą Języka Polskiego UO zapraszają na spotkanie z dr hab. prof. UO Anną Tabisz pt. Dlaczego boimy się feminatywów?

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2022 o 14:30 w sali 114 Collegium Civitas (Katowicka 89).

Anna Tabisz jest lingwodydaktyczką, językoznawczynią, kierowniczką Katedry Języka Polskiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Jej zainteresowania badawcze mieszczą się w obrębie: dyskursu edukacyjnego, lingwodydaktyki, lingwistyki tekstu, pragmalingwistyki, psycholingwistyki oraz etyki języka. Problemy szczegółowe, które podejmuje w badaniach własnych, to m.in.: komunikacja dydaktyczna, kształcenie językowe w szkole, sprawność pisania i mówienia. Autorka „Kompetencji tekstotwórczych uczniów na przykładzie rozprawki” oraz licznych artykułów naukowych. Redaktorka i współredaktorka tomów z serii „Języka a Edukacja”.