“5 czerwca klasa dwujęzyczna 1c uczestniczyła w wykładzie Wordnety jako nowy typ słowników (relacyjnych). Kilka słów o ich przydatności w pracy tłumacza”, który wygłosił Pan Profesor Łukasz Grabowski z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.

Bardzo dziękujemy Panu Profesorowi za przedstawienie ciekawych zagadnień w przystępny sposób. Dzięki możliwości poznania oferty edukacyjnej Wydziału Filologicznego, naszym uczniom z pewnością łatwiej będzie podjąć decyzję dotyczącą kierunku dalszego kształcenia. Serdecznie zapraszamy w przyszłym roku szkolnym!”