W styczniu 2020 gościliśmy na Wydziale Filologicznym kilka klas I LO w Opolu (łącznie ok 240 uczniów), jako efekt kilkuletniej już współpracy między UO a I LO. Uczniowie wraz z nauczycielami brali udział w warsztatach kulturowych i językowych z języka angielskiego. Dużym zainteresowaniem cieszył się warsztat kulturowy nt. Australii prowadzony przez Prof. Ryszarda Wolnego. dr Małgorzata Adams-Tukiendorf prowadziła warsztat z kreatywnego rozwijania słownictwa „Creative word play”, a mgr Aleksandra Baryłowicz warsztat poświęcony m.in. homonimom w języku angielskim „English is fun – homonyms, homographs and heteronyms”. Zapraszamy uczniów z naszego regionu do wizyt na naszym Wydziale.