WAŻNE: W związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie, Dziekan Wydział Filologicznego zwraca się z prośbą do studentów UO pochodzenia ukraińskiego lub władających językiem ukraińskim o kontakt. Wspólnie z firmą POLARIS chcemy wesprzeć naszych ukraińskich studentów w ściąganiu członków rodzin, znajomych, przyjaciół bezpiecznie do Polski. Polaris służy pomocą w transporcie z granicy, w legalizacji pobytu i w zatrudnieniu na terenie Polski. Jednocześnie firma prosi o wsparcie w tłumaczeniu na język ukraiński komunikacji z pracownikami Polaris pochodzenia ukraińskiego. Osobą do bezpośredniego kontaktu w najbliższych dniach jest dr Małgorzata Adams-Tukiendorf – najlepiej przez Teams. Pomóżcie nam pomóc wam.

URGENT and IMPORTANT: Due to the current situation in Ukraine, the Dean of the Faculty of Philology asks UO students of Ukrainian origin or those who speak Ukrainian to contact us. Together with POLARIS company, we want to support our Ukrainian students in bringing family members, acquaintances and friends safely to Poland. POLARIS will help in the transportation from the border, in the legalization of stay and with employment in Poland. At the same time, the company asks for support in translating into Ukrainian the communication with employees of Polaris of Ukrainian origin. The person for direct contact in the coming days is Dr. Małgorzata Adams-Tukiendorf – preferably via Teams. Help us help you.