Szanowni Państwo, 

Uprzejmie proszę o wypełnienie formularza rejestracyjnego (do dnia 12.01 godz.  12:00) umożliwiającego wzięcie udziału w warsztacie na temat możliwości pracy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.  

Oświadczenie uczestnika i Formularz rekrutacyjny SRK: LINK_UO
 

Warsztat online odbędzie się dnia 13.01.2021 roku o godzinie 9:00 na platformie MS Teams. 

Po wypełnieniu formularza  na Państwa adresy mailowe zostaną przesłane linki do spotkania. 

 

Program merytoryczny warsztatu obejmuje m.in. następujące zagadnienia: 

  • informacje o sektorze nowoczesnych usług w Polsce i jego rozwoju; IBM, Google, HP – jako miejsca pracy; 
  • case study – jak wygląda praca w sektorze z perspektywy specjalnego gościa z Channel Advisor London (firma notowana na giełdzie w Nowym Jorku) 
  • informacje na temat Sektorowej rady ds. Kompetencji w sektorze nowoczesnych usług; 
  • informacje na temat kompetencji pożądanych przez firmy z sektora – jakie kompetencje zagwarantują super atrakcyjną pracę; 
  • perspektywy kariery zawodowej w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu; 

 

W warsztacie wezmą udział m.in: 

Natalia Fałek – strategy client manager w Channel Advisor, Londyn (NYSE: ECOM), absolwentka University of Westminister w Londynie i Donghua University w Szanghaju, ekspertka w obszarze digital marketing pracuje na rzecz wielu korporacji międzynarodowych optymalizując procesy biznesowe. 

Bartosz Sobotka – doktor nauk ekonomicznych, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w  krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. Konsultant wielu projektów biznesowych dla sektora BPO/IT i edukacji w kontekście wdrażania idei Smart City oraz budowy Społeczeństwa 4.0. 

  

Warsztat dla studentów na temat możliwości pracy w sektorze usług biznesowych w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych”, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych