Katedra Literatur Słowiańskich zaprasza na otwarty wykład gościnny dr. hab. Marcina Filipowicza “W kierunku emancypacji. Czeska literatura kobieca XIX wieku”, który odbędzie się 19 stycznia 2021 o godz. 17.15 na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane wykładem prosimy o kontakt mailowy z prof. Joanną Czaplińską jczaplinska@uni.opole.pl w celu dopisania się do grupy.

Dr hab. Marcin Filipowicz jest pracownikiem Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Katedry Języka i Literatury Czeskiej Uniwersytetu w Hradcu Králové w Czechach. Główne zainteresowania naukowe dr. hab. Marcina Filipowicza to czeska literatura i kultura XIX wieku, gender studies, badania nacjonalizmów i pamięć kulturowa. Jest autorem lub współautorem 7 monografii oraz kilkudziesięciu artykułów.