Wydział Filologiczny z głębokim żalem i smutkiem przyjął wiadomość o śmierci koleżanki Krystyny Harchali, która odeszła 30.01.2024 roku. Koleżanka Krystyna Harchala była pracownicą Działu Spraw Studentów w latach 1991-1999 a na Wydziale Filologicznym w latach 1999-2015 pracowała w dziekanacie prowadząc kierunki anglistyczne, germanistyczne i romanistyczne.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 6.02.2024 o godz. 11.00 w starej Kaplicy cmentarnej Opole-Półwieś