– Dziękuję ogromnie tak uczniom, jak i naszym studentom za ciężką pracę, jaką wykonali przez ostatni rok – powiedział na uroczystości podsumowującej kolejną edycję programu „Rozum i serce” rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk. Uczniowie, studenci , pomysłodawcy i organizatorzy programu spotkali się w Sali Senatu w Collegium Maius UO 21 czerwca 2018 r.

Do pomocy dzieciom zgłosiło się w tym roku akademickim dziesięcioro studentów naszej uczelni z różnych kierunków. Pomagali zarówno w nauce języków obcych, jak i matematyki, polskiego, fizyki, chemii czy matematyki.

– Uczestniczę w tej akcji już kolejny rok – mówi Justyna Korenowska, studentka III roku filologii angielskiej. – To fantastyczne uczucie, kiedy dzielimy się wiedzą i widzimy, jakie efekty to przynosi – mówi. – Nie tylko dzieci poprawiają swoje stopnie, ważne jest też to, że między nami tworzą się bliskie relacje, dzwonimy do siebie, rozmawiamy nie tylko o nauce, ale również o innych sprawach, którymi dzieci chcą się podzielić. Po prostu przyjaźnimy się.

Akcja „Rozum i serce” jest organizowana od kilku lat przez Wydział Filologiczny UO wspólnie z firmą Nutricia, która nie tylko wspomaga materialnie podopiecznych domu dziecka, ale również sponsoruje dojazdy studentów do Tarnowa Opolskiego.

– Mamy nadzieję, że za kilka lat to wy usiądziecie na miejscu korepetytorów – podkreślił Andrzej Drosik, prezes Nutricii, zwracając się do podopiecznych naszych studentów.

Tradycyjnie po wręczeniu nagród dzieci i ich korepetytorzy udali się na lody.