UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA

pl. M. Kopernika 11, 45-040 Opole

tel. +48 77 401 60 62

www.uni.opole.pl

 

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA

UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

uprzejmie informuje, że

 

w dniach 15.06-17.06 2020 w godzinach 8.00-15.00

w Sali nr 8 (Sekretariat Dziekanatu WF) w budynku Wydziału Filologicznego

przy pl. M. Kopernika 11 (Collegium Maius)

przedstawiciel Uczelnianej Komisji Wyborczej

będzie przyjmował zgłoszenia kandydatów na funkcję:

  • Dziekana Wydziału Filologicznego
  • Dyrektora Instytutu Językoznawstwa
  • Dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze

 

Kandydatury należy zgłaszać w  formie  pisemnej  wraz  z  następującymi dokumentami: zgłoszeniem kandydata oraz oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Kandydat na funkcję dyrektora instytutu oraz na funkcję dziekana wydziału, ma możliwość wskazania swojego przedstawiciela do komisji skrutacyjnej.

 

 

Przedstawiciel Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. Janusz Malak