Szanowni Państwo,

Otwartość nauki jest jednym z priorytetów grantodawców, a także organizacji ewaluujących badania naukowe i wpływ na otoczenie. W ostatnich latach wdrożono wiele nowych mechanizmów Open Science – od publikacji w otwartym dostępie i platform udostępniania badań na wczesnym etapie, po otwarte bazy danych, czy publiczny charakter procesu recenzyjnego. Uruchamia się także specjalne fundusze na projekty nauki obywatelskiej lub popularyzację nauki (European researchers’ nights), a także buduje zasoby Open Education.

Aby zapewnić dobrą reprezentację UO w warsztacie organizowanym w projekcie FIT FORTHEM, zachęcamy do wydelegowania pracowników na wydarzenie poświęcone tej tematyce 17 lutego 2022 (9:00-13:00) w języku angielskim. Opis poniżej, a dokładny plan i link do rejestracji na stronie FORTHEM.

REJESTRACJA

Open science is one of the key topics for the future of R&I and much more than open access to publications and data. Open Science constitutes a radical transformation in the way of doing scientific research. It is a new model based on collaborative work between academics and on the openness and transparency of all phases of research, not only the final publication, but also collecting data, peer review, and evaluation criteria, among other aspects.
Open science requires a cultural change in academia. In this workshop the FIT FORTHEM team wants to bring together experts from all FORTHEM partners and discuss:

• how open science is organized at their institutions,
• what the major challenges are,
• what kind of internal and external support services researchers can rely on
• what commonalities are shared by FORTHEM partners The aim is to exchange best practices and understand and jointly overcome possible barriers.

At the end the workshop we aim to gather conclusions and proposals to develop the open science strategy.