Samorząd Studencki UO zaprasza wszystkich studentów na szkolenia dotyczące praw i obowiązków studentów. Uprawnienie do takich szkoleń daje studentom ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a zatem jeśli szkolenie odbywa się podczas zajęć, nieobecność studentów na zajęciach jest usprawiedliwiona.
Szkolenia odbędą się wg poniższego harmonogramu:
Piątek, 11.10.2019, godz. 8:30-11:00 – Klub Studencki “Skrzat” w DS “Mrowisko”
Język angielski w turystyce,
Język biznesu,
Język czeski w sektorze usług,
Język polski od podstaw z j. niemieckim
Piątek, 11.10.2019, godz. 11:00-13:30 – Klub Studencki “Skrzat” w DS “Mrowisko”
Języki obce w służbie publicznej,
Filologia francuska,
Filologia polska,
Filologia romańska od podstaw,
Game Studies,
Germanistik,
Germanistik-Lehramt
Piątek, 11.10.2019, godz. 13:30-16:00 – Klub Studencki “Skrzat” w DS “Mrowisko”
English in Public Communication
Poniedziałek, 14.10.2019, godz. 8:30-11:00 – Klub Studencki “Skrzat” w DS “Mrowisko”
English Philology,
English Philology – Practical Profile,
English Philology – Teacher Training,
Master of Liberal Arts.
Wtorek, 15.10.2019, godz. 11:00-13:30 – sala 06 w SCK
Edytorstwo,
Kulturoznawstwo,
Lingwistyka stosowana,
Logopedia z j. polskim  jako obcym.