Decyzje stypendium Rektora są do odbioru w wersji elektronicznej w systemie USOSweb  w zakładce decyzje administracyjne (hasło do odbioru decyzji zostało wysłane na uczelniany e-mail).

Decyzje stypendium socjalnego i specjalnego są do odbioru w DSS w wersji papierowej.

WARUNKIEM OTRZYMANIA STYPENDIUM  JEST ODEBRANIE DECYZJI.