W dniach 11-12 kwietnia 2024 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problematyce przekraczania granic w języku, literaturze i kulturze oraz znaczeniu języka niemieckiego w kontekstach interkulturowych i w wielojęzycznych regionach Europy Środkowej. W sympozjum zorganizowanym przez Katedrę Języka Niemieckiego oraz Katedrę Literatury Niemieckojęzycznej we współpracy z Instytutem Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego w Opawie oraz Katedrą Językoznawstwa Germańskiego Uniwersytetu w Erfurcie wzięli udział naukowcy reprezentujący renomowane polskie oraz zagraniczne ośrodki naukowo-dydaktyczne, m.in. z Budapesztu, Berlina, Bolzano (Włochy), Erfurtu, Frankfurtu nad Odrą, Gdańska, Koszyc, Kristianstad (Szwecja), Krakowa, Olsztyna, Opawy, Poznania, Pragi, Warszawy oraz Wrocławia. Celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z pozycją języka niemieckiego w Europie Środkowej w kontekście zachodzących procesów globalizacyjnych oraz intensyfikacji kontaktów międzykulturowych i gospodarczych.

Organizacja konferencji możliwa była dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom serdecznie dziękujemy za wygłoszone referaty oraz aktywny udział w dyskusjach. Cieszymy się, że Opole kolejny już raz mogło być miejscem spotkania oraz dialogu ponad podziałami.

Fotorelacja z konferencji dostępna jest pod adresem: https://www.flickr.com/photos/106461882@N02/albums/72177720316155104/