Opolskie Lamy Film Festival, the most prominent film event in Opole voivodeship and one of the well-known independent film festivals in Poland, is a celebration of moving pictures: more than a hundred film screenings and accompanying cultural events fill several cultural institutions of the city. Hence, it was an honor that the short film etudes, produced by participants of the Spotlight Summer School in 2022 in Opole and 2023 in Józsefváros, Budapest, were included in the festival program. On 8th October, a sunny Sunday, two films from Opole and four from Józsefváros were screened in the Contemporary Art Gallery in Opole. Three Spotlight participants, Emre Can Alptekin, Marta Dubiel, and Erik Kadar, were present at the screening thus the audience could ask about their experiences, intentions, and impressions. The Spotlight team members are grateful to the organizers of Opolskie Lamy Film Festival, in particular, Rafał Mościcki and Patryk Kolwicz for making this screening possible. Special thanks to the audience, who dedicated their time to this event and actively participated in the follow-up Q&A.

The short films from Opole are already available on Spotlight Summer School’s website, and the films from Budapest will soon be uploaded: https://2022spotlight.wixsite.com/spot-light/post/spotlight-on-opole-a-portrait-of-the-city-through-the-cinema-lens
Spotlight Summer School is organized by: dr. Karina Gaibulina, dr. Ágnes Erőss, Clara Kleininger-Wanik, dr. Michał Wanke with the financial support of the University of St. Gallen.

We are planning further screening events, stay tuned!
The Spotlight Summer School organizers


 

Szkoła letnia Spotlight wróciła do Opola

Festiwal Opolskie Lamy, najważniejszy festiwal filmowy w województwie opolskim i jeden z najbardziej rozpoznawanych niezależnych festiwali w Polsce jest świętem filmu: ponad 300 projekcji i towarzyszących wydarzeń ma miejsce w różnych instytucjach kultury miasta. Uwzględnienie w programie festiwalu krótkich etiud przygotowanych w czasie Szkoły Letniej Spotlight w Opolu w 2022 r. i w dzielnicy Budapesztu, Józsefváros w 2023. Dwa filmy z Opola i cztery produkcje z Józsefváros zostały wyświetlone w niedzielę, 8. października w Galerii Sztuki Współczesnej. Troje uczestniczek i uczestników, Emre Can Alptekin, Marta Dubiel, and Erik Kadar wzięło udział w tym wydarzeniu, więc zgromadzona widownia mogła zapytać o ich doświadczenia, intencje i wrażenia. Zespół Spotlight jest wdzięczny organizatorkom i organizatorom festiwalu, zwłaszcza Rafałowi Mościckiemu i Patrykowi Kolwiczowi za możliwość organizacji pokazu. Zespół Spotlight jest także wdzięczy publiczności, która dopisała, poświęcając swój czas i uczestnicząc aktywnie w dyskusji.

Filmy studenckie o Opolu są już dostępne na stronie Szkoły Letniej Spotlight, a filmy z Budapesztu będą tam wgrane wkrótce: https://2022spotlight.wixsite.com/spot-light/post/spotlight-on-opole-a-portrait-of-the-city-through-the-cinema-lens

Szkołę letnią Spotlight organizują: dr Karina Gaibulina, dr Ágnes Erőss, Clara Kleininger-Wanik, dr Michał Wanke przy finansowym wsparciu Uniwersytetu St. Gallen.