Promocja monografii pt. “Szacunek i pogarda. Szkice o literaturze francuskiej”.

13 października 2023 r., godz. 18,

Sala Senatu w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.