W dniach 17-19.10.2022 odbył się cykl spotkań poświęconych zarządzaniu opartym na dowodach, rozpoczynający współpracę UO i partnerów zagranicznych w tym zakresie. W poniedziałek studenci i wykładowcy z 5 wydziałów UO wzięli udział w prezentacji ” Evidence-based management: what it is, why we need it and how it looks like in practice”. Seminarium prowadzili dr Eric Barends, dyrektor CEBMa oraz prof. Denise Rousseau z uniwersytetu Carnegie Mellon. W dyskusji wykładowców na temat włączania elementów EBM w zajęcia dla studentów udział wzięli również goście UO – prof. Frank Bezzina i prof. Vincent Cassar z Uniwersytetu Maltańskiego, dr Pavel Taraba i dr Zuzana Vaculčíková z Uniwersytetu w Zlinie oraz prof. Katarzyna Tracz-Krupa i dr Gabriela Strzelec z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uniwersytet Opolski reprezentowali prorektorzy, prof. Izabella Pisarek i prof. Rafał Matwiejczuk. We wtorek odbyło się spotkanie dla przedstawicieli lokalnego biznesu; na spotkaniu obecni byli Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Opola Maciej Wujec i Pierwszy Zastępca Rektora UO prof. Jacek Lipok. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski objął wydarzenie swoim patronatem. W środę prowadzono rozmowy na temat kierunków i form dalszej współpracy.   

Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi gośćmi, którzy udostępnili wykładowcom UO wersję demo omawianego na spotkaniach kursu, do wypróbowania w ramach zajęć ze studentami. Na styczeń zaplanowaliśmy spotkanie online grupy zainteresowanej rozwijaniem współpracy, zarówno w zakresie wprowadzania elementów EBM  do dydaktyki akademickiej jak i badań. W lutym odbędzie się drugi cykl spotkań online poświęcony wymianie dotychczasowych doświadczeń i formom dalszej współpracy. 

Link do materiałów i narzędzi dostępnych w języku angielskim na stronie CEBMa 

https://cebma.org/resources-and-tools/ 

Tłumaczenie publikacji The Basic Principles of EBM na język polski 

https://cebma.org/wp-content/uploads/Booklet-The-Basic-Principles-Polish-Version.pdf 

Galeria zdjęć