Zespół ds. mobilności międzynarodowej BNiOP w terminie od 15 do 19 maja 2023 r. ogłasza rekrutację na semestralne mobilności studenckie na studia (SMS) w ramach Programu Erasmus+ w celu uczestnictwa w wydarzeniu projektu „Fostering outreach within European regions, transnational higher education and mobility” – FORTHEM Campus na Uniwersytecie w Jyväskylä (Finlandia) w semestrze zimowym r. ak. 2023/24.

Ze względu na wąską i bardzo wyspecjalizowaną ofertę dostępnych kursów dla studentów oraz ze względu na formułę FC rekrutacja dotyczy jedynie studentów: Wydziału Filologicznego, Instytutu Nauk Pedagogicznych i WNoPiKS.

FORTHEM Campus jest zorganizowanym semestralnym działaniem proponowanym studentom uczelni zrzeszonych w konsorcjum FORTHEM. Jego celem jest organizacja ciekawej, kompleksowej oraz w znacznej części zaplanowanej mobilności w ramach Programu Erasmus+ na jednym z uniwersytetów konsorcjum FORTHEM – tym razem na Uniwersytecie w Jyväskylä (Finlandia).

Zgodnie z założeniami działania, FC organizowany na Uniwersytecie w Jyväskylä (Finlandia) powiązany jest z koordynowanym przez JYU FORTHEM Labem: Multilingualism in School and Higher Education.

Działanie składa się z 3 modułów:

  • Modułu przekrojowego (transversal) – skupionego na ustalonym temacie FORTHEM Campus (tematyka Labu),
  • Modułu związanego z dyscypliną studiów studentów realizujących mobilności (disciplinary) oraz
  • Modułu otwartego (open) – kursów językowych, projektów badawczych, zajęć sportowych itp.

W ramach każdego z powyższych modułów studenci muszą zaplanować około 10 ECTS (5-15 ECTS).

Szczegóły działania FORTHEM Campus na Uniwersytecie w Jyväskylä dostępne są na stronie: https://www.jyu.fi/en/apply/student-exchange/forthem-campus

Ogłoszona 15-19 maja 2023 r. rekrutacja obejmuje JEDYNIE wydarzenie FORTHEM Campus na Uniwersytecie w Jyväskylä (Finlandia). Pozostałe zasady rekrutacji i realizacji mobilności są takie same, jak przy innych mobilnościach realizowanych w ramach Programu Erasmus+.

Studenci mogą składać swoje wnioski wyjazdowe do koordynatorów Erasmus+ w terminie: od 15.05.2023 do 19.05.2023. Studenci, aby wziąć udział w rekrutacji, muszą wypełnić wniosek wyjazdowy na studia SMS (w formie papierowej lub elektronicznej).