Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało prof. dra hab. Wojciecha Chlebdę na członka Rady Języka Polskiego. Akt powołania profesor otrzymał z rąk prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego 25 marca 2019 r. w Warszawie.

Prof. Wojciech Chlebda jest zatrudniony w Instytucie Slawistyki UO, w Zakładzie Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego. Zajmuje się językoznawstwem polskim i wschodniosłowiańskim, specjalizuje się w teorii frazeologii i frazeografii jednojęzycznej i przekładowej.

Jest członkiem komitetów i komisji Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Za swoją działalność został odznaczony w 2006 roku Złotym Krzyżem Zasługi.

W akcie powołania sygnowanym przez prof. Duszyńskiego czytamy m.in. „Wyrażam przekonanie, że możemy liczyć na aktywny udział oraz wykorzystanie wiedzy i doświadczenia Pana Profesora w pracach rady Języka Polskiego PAN, której działalność ma na celu w szczególności rozwój i popularyzację polszczyzny oraz poprawę jej jakości w komunikacji publicznej, kształtowanie nowoczesnej polityki językowej, a także inspirowanie i koordynowanie badań nad różnymi aspektami języka polskiego”.