Uczestnicy kursu Project Based Learning z grupy Polish Studies przygotowali 11 czerwca 2018 roku w Bibliotece Obcojęzycznej w Opolu wydarzenie podsumowujące ich kilkumiesięczny projekt. Celem projektu było promowanie różnorodności kulturowej, a studenci rozpoczęli swoją pracę od stworzenia autorskiej ankiety badającej postawy mieszkańców Opola wobec różnych narodowości, przeprowadzili ją, następnie podsumowali uzyskane wyniki. Prezentacja rezultatów badania rozpoczęła spotkanie w Bibliotece Obcojęzycznej, następnie studenci prowadzili dyskusję z uczestnikami spotkania, pytając ich o możliwe przyczyny akceptacji jednych i nietolerancji innych grup, wspólnie też zastanawiano się nad najlepszymi sposobami różnokulturowej integracji. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem, a dyskusje toczyły się długo po zakończeniu oficjalnej części prezentacji.