W dniach 9-10 czerwca 2017 r. pracownicy Instytutu Filologii Angielskiej uczestniczyli i współorganizowali międzynarodową konferencję naukową „TRANSCENDING BORDERS AND BINARIES: NEW INSIGHTS INTO LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE” (CELLS 3), która odbyła się na Uniwersytecie w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina). W trakcie konferencji wygłosili cztery referaty. Z wykładem plenarnym pt. Transcending borders: fetishism, the human body and the way of symbolic thinking wystąpił prof. dr hab. Ryszard W. Wolny. Dr hab. Paweł Marcinkiewicz wystąpił z referatem pt. Raymond Roussel, John Ashberry, Andrzej Sosnowski and Their Image-Complex Based Cross-Linguistic Tryptych. Tytuł wystąpienia dr hab. Łukasza Grabowskiego to Lexical Bundles in the Description of Drug-Drug Interactions: A Corpus-Driven Study. W zastępstwie nieobecnej na konferencji dr Katarzyny Molek-Kozakowskiej referat pt. Between Information and Persuasion: Discursive strategies of factual rhetoric in humanitarian communication odczytał dr hab. Łukasz Grabowski. W konferencji wzięło udział 47 uczestników (z USA, Polski, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czech, Węgier i Chorwacji). Wykłady plenarne wygłosili Prof. Ryszard W. Wolny (UO), Dr Timothy Petete (University of Central Oklahoma, USA), a także Prof. Biljana Cubrović (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia). Konferencja była również okazją do promocji Wydziału Filologicznego UO, a także spotkań i rozmów z pracownikami Wydziału Filologicznym Uniwersytetu w Banja Luce, którzy zostali zaproszeni na przyszłoroczną konferencję translatoryczno-leksykograficzną, która odbędzie się w Instytucie Filologii Angielskiej UO.