Firma Capita oferująca pracę osobom biegle znającym język niemiecki zaprasza na spotkanie ze swoimi przedstawicielami, które odbędzie się 27.10, w godzinach 9:00-15:00 w holu budynku przy pl. Staszica 1.

Wszyscy studenci kierunków germanistycznych oraz osoby biegle znające język niemiecki są zaproszone do udziału w wydarzeniu.