This year’s EPC course on “The Other” is partially conducted at the Gallery of Contemporary Art in Opole. Students work on the course related concepts like racism, identities or multilingualism together with local highschoolers of the HS 3. On Monday, Oct 24, they visited the “Silent Racism” exhibition by Julia Klewaniec and worked in groups on the relationship between nationalisms, social construction of nations and racist attitudes. The idea of the course is to make the students mediators between their freshly acquired knowledge and specialized academic readings and the highschoolers who need these complex concepts to be unpacked in an accessible way. They also use art as a medium of inquiry into society and culture. The EPC group is fairly diverse, consisting of American, Chinese, French, Jamaican, Kazakh, Mexican, different Nigerian, Polish and Silesian, Spanish and Ukrainian students, which makes the coursework both relevant and even more interesting.

The next workshop at the gallery is scheduled for Dec 12 (12.15pm – 3.15pm, at the GCA, 12 Teatralny Sq.) and it is open to the public. This time it will be an introduction to intercultural dialogue and will include visiting the exhibition, “The Movement of Poland around the Sun) by Andrzej Tobis.

Nasi studenci pracują z uczniami w Galerii Sztuki Współczesnej

Tegoroczny kurs “The Other” na studiach EPC jest częściowo prowadzony w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Studentki i studenci opracowują zagadnienia związane z przedmiotem, takie jak rasizm, tożsamości czy wielojęzyczność wspólnie z licealistkami i licealistami z 3. LO. W Poniedziałek, 24. października odwiedzili wystawę “Cichy rasizm” autorstwa Julii Klewaniec i pracowali w grupach nad tematem relacji pomiędzy nacjonalizmami, społecznym konstruowaniem narodów i postawami rasistowskimi. Ideą kursu jest aby studenci i stkudentki musieli przekazywać świeżo zdobytą wiedzę i pośredniczyli pomiędzy specjalistycznymi tekstami akademickimi i licealistami oraz licealistkami, dla których te złożone pojęcia wymagają wyjaśnienia w przystępny sposób. Do tego także wykorzystywana jest sztuka jako medium wglądu w społeństwo i kulturę. Grupa EPC jest bardzo zróżnicowana. Składa się ze studentów i studentek z Ameryki, Chin, Francji, Jamajki, Kazachstanu, Meksyku, Nigerii, Polski i Śląska oraz Ukrainy, co sprawia, że zajęcia są istotne dla grupy i jeszcze bardziej interesujące.

Następny warsztat w galerii zaplanowany na 12. grudnia (12.15 – 15.15, w GSW, pl. Teatralny 12) jest otwarty. Tym razem jego tematem będzie wstęp do dialogu międzykulturowego, a jego częścią będzie zwiedzanie wystawy “Ruch Polski dokoła Słońca” Andrzeja Tobisa.