Szanowni Państwo,  

serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w webinarium (on-line)  

„Otwarty System Antyplagiatowy” (OSA) 

Program: 

 1. prof. Marek Kręglewski ‒ słowo wstępne
 2. prof. Marek Kowalski ‒ rozwój Otwartego Systemu Antyplagiatowego
 • wersja uczelniana 
 • wersja SaaS 
 1. Zespół OSA:

Arkadiusz Cacko, Radosław Szmit, Bartłomiej Tartanus, Marcin Wojtczak 

 • prezentacje na żywo 
 • kolekcje 
 • Międzyuniwersytecki Program Wymiany Map 
 • usterki treści 
 • języki 
 • dyskusja, pytania, odpowiedzi, komentarze  
 1. prof. Marek Kręglewski ‒ słowo końcowe.

 

Termin: 3 lutego 2023, od 10:00 do 11:30 z możliwością przedłużenia 

Miejsce spotkania: google meet 

Link umożliwiający uczestnictwo: https://meet.google.com/qak-kmuv-zcu  

Wersja uczelniana UO (bezpłatna) dostępna jest pod adresem https://osa.uni.opole.pl dla pracowników UO, logowanie kontem CAS. 

Dla  studentów i innych osób zainteresowanych badaniem tekstów pod względem plagiatu przygotowana jest płatna wersja systemu  https://portal.osaweb.pl 

System umożliwia w szczególności: 

 • identyfikację podobieństw badanego tekstu do zapisów dokumentów referencyjnych znajdujących się w systematycznie powiększanych zasobach z Internetu i baz tematycznych (obecnie ponad miliard prac), 
 • wykrycie błędów edytorskich w dokumencie (np. literówek, niewłaściwego kodowania itp.), 
 • analizę stylometrycznej spójności dokumentu. 

 

Z-ca Dyrektora 

Centrum Nowoczesnych Technologii UO 

mgr Ewelina Zalas