Szanowni Państwo, Studenci Uniwersytetu Opolskiego,

Biuro Jakości Kształcenia zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym poprzez system USOS dotyczącym oceny realizacji zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich za semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023.

Badanie ankietowe dotyczy każdego nauczyciela akademickiego, prowadzącego zajęcia dydaktyczne w mijającym zimowym semestrze, oddzielnie dla każdego prowadzonego przedmiotu.

Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy, co oznacza, że po zapisaniu wypełnionej ankiety w bazie danych nie zostaje zachowana żadna informacja, dzięki której możliwe byłoby powiązanie udzielonych odpowiedzi z osobą wypełniającą kwestionariusz ankiety. Zapisane zostają tylko oceny wystawione danemu wykładowcy i fakt wypełnienia przez Studenta danego kwestionariusza (dlatego raz wypełnionej ankiety nie można ponownie otworzyć). Wypełniony kwestionariusz przesyłany jest automatycznie, jako informacja poufna, do pracownika odpowiedzialnego za ankietyzację w Biurze Jakości Kształcenia Uniwersytetu Opolskiego.

Termin realizacji badań: od 27 stycznia godz. 0.01 do 19 lutego godz. 23.59 2023 r., czyli w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych, podczas sesji egzaminacyjnej i kilka dni po jej zakończeniu.

Szanowni Państwo, od Państwa aktywności i zaangażowania zależy, czy wyniki ankietyzacji będą dla nas wszystkich użyteczne. Warto wziąć udział we wspólnych wysiłkach, aby udział w zajęciach był realizowany na wysokim poziomie zarówno organizacyjnym, jak i merytorycznym, a także aby zajęcia dydaktyczne były przeprowadzane w pozytywnej atmosferze.