Konferencja naukowa pod patronatem Rektora UO i Dziekana Wydziału Filologicznego

Z okazji 30 rocznicy działalności Biblioteki Austriackiej w Opolu w dniach 19.-20.10.2023 odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Fenster in die junge deutschsprachige Literatur aus Österreich, Schweiz und Deutschland. Junge Autoren literarisieren ihr Jetzt und Heute: politisch, sozial, ökologisch”/ „Okno na współczesną niemieckojęzyczna literaturę z Austrii, Szwajcarii i Niemiec. Młodzi autorzy opowiadają swoją teraźniejszość: aspekty polityczne, społeczne, ekologiczne”, organizowana we współpracy z germanistami z Uniwersytetu Opolskiego, nad którą patronat honorowy objęli m.in. Rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk oraz Dziekan Wydziału Filologicznego – dr Elżbieta Szymańska-Czaplak. Oprócz wspomnianej konferencji w ramach obchodów odbędzie się szereg wydarzeń towarzyszących (wystawa, koncert w filharmonii, spotkania autorskie).

W imieniu organizatorów zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem obchodów: https://www.ba.wbp.opole.pl/jub23.html oraz do udziału w tych wydarzeniach!